Inschrijven

Help

Login

Vul hieronder uw gebruikersnaam en wachtwoord in om toegang te verkrijgen tot de website

Username:
Password:
Wachtwoord vergeten

Kwartaaldata Q3-2018
Zaterdag 25-08-2018        -Valkenswaard

Zaterdag 01-09-2018        -Nieuwegein
Zondag 02-09-2018          -Merchtem (BE)

Zaterdag 08-09-2018        -ZwolleVoorwaarden Les Mills reguliere kwartaalworkshop Q3-2018

ARTIKEL 1. DEELNAME
1.1 DEELNAME
Deelname aan masterclass(es) en workshopsessie(s) is exclusief voor instructeurs die de Les Mills Program Training van het betreffende programma hebben gevolgd en gecertificeerd zijn (in bezit van voorlopig of internationaal certificaat) of waarvan een videopresentatie ter beoordeling is ingestuurd en waarvoor aangesloten club een geldige licentieovereenkomst heeft.
Tarief per masterclass & workshopsessie bedraagt € 44,95 (excl.btw) per persoon inclusief digitale kit. Het tarief voor deelname door een ambassadeurinstructeur is € 36,75 (excl.btw) voor enkel de programma’s waar hij/zij ambassadeur voor is.

1.2 INFORMATIE GRIT SERIES
Het tarief voor de GRIT SERIES bedraagt per timeslot € 44,95 (excl. btw). Indien er programma’s als combinatie per timeslot worden aangeboden, bedraagt het tarief € 44,95 + € 19,95 (voor de extra volledige digitale kit (muziek, video & choreo)
Let op: de prijs voor een volledige digitale kit (zonder deelname aan de masterclass/workshop) bedraagt € 29,95. Let op: je dient je instructeur voor elk GRIT-programma apart in te schrijven, in verband met de certificering (ook wanneer je instructeur een GRIT SERIES certificaat heeft).

1.3 RELAUNCH POSTERS

Indien je inschrijving uiterlijk 8 mei 2018 bij ons binnen is én je aangegeven hebt dat je de relaunch posters wilt ontvangen, dan liggen de posters klaar op de eerste locatie waar een van je instructeurs ingeschreven is.
LET OP spreek goed af wie van je instructeurs de posters ophaalt. Worden deze niet opgehaald dan zijn we genoodzaakt € 6,- excl. btw-verzendkosten in rekening te brengen.

1.4 DIGITALE RELEASES
De dgitale releases ontvangt de ambassadeur van de club uiterlijk 3 werkdagen na het eerste kwartaalweekend waar een van je instructeurs ingeschreven is. Zonder inschrijvingen voor het betreffende kwartaal ontvangt de ambassadeur van de club uiterlijk 3 werkdagen na het laatste kwartaalweekend de digitale releases.

1.5 ANNULEREN/ WIJZIGEN
- Tot de uiterste inschrijfdatum kun je inschrijvingen wijzigen of annuleren. Let op: na deze datum zal de inschrijving gefactureerd worden aan de club.
- Les Mills biedt een breed scala aan masterclasses en heeft het recht om een masterclass te annuleren als gevolg van onvoldoende inschrijvingen.
Les Mills gaat op zoek naar een passende oplossing in geval van annulering.

1.6 AVG/PRIVACY
Je gaat bij inschrijving akkoord dat HDD Group jouw ingevulde persoonsgegevens opslaat en gebruikt zoals beschreven in de Privacy Policy. HDD Group respecteert uw privacy en houdt zich aan de AVG/GDPR.

ARTIKEL 2. AANSPRAKELIJKHEID
- Deelname geschiedt voor eigen risico. Les Mills is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname.

Tevens is Les Mills niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan Les Mills toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
- Les Mills aanvaardt geen aansprakelijkheid wanneer het evenement door overmacht wordt geannuleerd of moet worden verschoven.
- Les Mills aanvaart geen aansprakelijkheid indien een van de presenters niet in staat is om naar het event te komen.
- De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
- Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator (Les Mills) voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
- De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.
- De Deelnemer vrijwaart Les Mills voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

ARTIKEL 3. PORTRETRECHT

- Deelnemers stemmen ermee in dat Les Mills alle afbeeldingen van de deelnemers zonder enige vergoeding kan gebruiken voor promotionele doeleinden.

ARTIKEL 4. OVERIG
- Correspondentie en betaling met betrekking tot de validatie van de licenties verloopt via de Les Mills licentiehouder.
- Er wordt € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht als de instructeur de Les Mills ID-card is vergeten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LES MILLS PROGRAM TRAININGEN 2018


TARIEF TWEEDAAGSE LES MILLS PROGRAM TRAINING:
De kosten bedragen € 277,50 (p.p.p.o. excl. BTW) voor BODYPUMP, BODYCOMBAT, BODYATTACK, BODYBALANCE, SH’BAM, BODYJAM, BODYSTEP, RPM, SPRINT, TONE, GRIT SERIES, CXWORX en BARRE

BORN TO MOVE Program Training: op aanvraag beschikbaar (3 dagen).

TARIEF INHAAL & EXTRA DAG LES MILLS PROGRAM TRAINING:
De kosten voor de “extra dag” van de driedaagse Les Mills Program Training bedragen € 95,75 (p.p. excl. BTW).
De kosten voor de “extra dag” van de tweedaagse Les Mills Program Training bedragen € 109,75 (p.p. excl. BTW).

Prijswijzigingen onder voorbehoud.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1
De Les Mills Program Training Trainingsplaats wordt uitsluitend gereserveerd nadat alle onderstaande bescheiden uiterlijk 1 week voor aanvang van de Les Mills Program Training volledig ingevuld en bij Les Mills zijn binnengekomen:
• Les Mills inschrijfformulier
• Les Mills instructeursovereenkomst
• Les Mills licentieovereenkomst en bijlagen Les Mills licentieovereenkomst

Artikel 2
Circa 1 week voor aanvang van de Les Mills Program Training ontvangt de club (licentienemer) een bevestiging, routebeschrijving en factuur.

Artikel 3
Les Mills dient tijdig en correct wijzigingen met betrekking tot de Les Mills Program Training door te geven aan de contactpersoon van de club.

Artikel 4
Deelname aan een Les Mills Program Training kan na ontvangst van de bevestiging (zie artikel 2) alleen schriftelijk worden geannuleerd. Indien een Les Mills Program Training uiterlijk 1 week voor aanvang wordt geannuleerd, wordt de Les Mills Program Training in overleg met de contactpersoon van de club verzet naar de datum van de eerstvolgende Les Mills Program Training of gecrediteerd. Indien een Les Mills Program Training binnen 1 week voor aanvang wordt geannuleerd, wordt de Les Mills Program Training niet verzet en niet gecrediteerd. Indien de digitale bestanden (DVD, muziek & choreografie) à € 29,95 excl. BTW zijn gedownload buiten de annuleringstermijn van 1 week voor aanvang, dan zullen deze kosten worden doorbelast.

Artikel 5
Wanneer een instructeur niet deelneemt aan de Les Mills Program Training en de instructeur is voor aanvang van de Les Mills Program Training niet afgemeld (zie artikel 4) bij Les Mills, dan dient de club zelf contact op te nemen met Les Mills. Les Mills is niet verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de instructeur op de Les Mills Program Training.